GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

 

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

Phương án 1: Dùng cho doanh nghiệp xuất hóa đơn bằng cách viết tay trên hóa đơn giấy, số lượng hóa đơn ít.

1. Khách hàng sử dụng trình duyệt web hoặc tool client & thiết bị ký số USB token để phát hành hóa đơn. 
2. Hệ thống VNPT EINVOICE sẽ ký số, cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại ( nếu cần).

Phương án 2: Dùng cho doanh nghiệp phát hành hóa đơn thông qua phần mềm bán hàng, PM kế toán, hệ thống ERP, CRM có nghiệp vụ phức tạp, số lượng hóa đơn phát hành nhiều.

1. Tích hợp việc phát hành hóa đơn điện tử vào hệ thống ERP, CRM, PM kế toán … của đơn vị bán hàng thông qua các hàm webservices mà hệ thống VNPT EINVOICE cung cấp. 
2. Hệ thống VNPT EINVOICE sẽ ký số tập trung với thiết bị ký số HSM (Hardware Security Modules), cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & phát hành hóa đơn lên hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại ( nếu cần).

Phương án phát hành Hóa đơn điện tử bằng Toll Excel

Mô hình gửi nhận Hóa đơn điện tử

 

Tổng hợp các phương án phát hành hóa đơn điện tử.

 

 

Phương án Mua giải pháp Hóa đơn điện tử VNPT.

Mua giải pháp VNPT vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline: 091 888 4113

Không giới hạn số lượng hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức không xác định số lượng hóa đơn phát hành. Thường sử dụng cho các Bệnh viện, Điện, Nước, Ngân hàng, Công ty bảo hiểm, Viễn thông, các Tập đoàn lớn.

Một số tổ chức và Doanh nghiệp đã mua giải pháp của VNPT điển hình là Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội,, CARGILL Việt Nam ...

Yêu cầu gọi lại !

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn !!

091 888 4113

Yêu cầu gọi lại !

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn !!

ZALO
091 888 4113